Ekologia

Kierunki dzialan w obrebie polityki ekologicznej

Dziedziny ekologiczne: Kierunki dzialan w obrebie polityki ekologicznej W zakresie dziedzin ekologicznych należy wspomnieć o kierunkach, które są wyznaczone, jakie działania niezbędne. W ich obrębie mówi się o restrukturyzacji przemysłu, o zlikwidowaniu za dużej uciążliwości read...

Read More

Recykling

Ochrona srodowiska: Recykling Recykling to jest sposób na przetwarzanie już wykorzystanych raz surowców do ich ponownego zastosowania. Słowo to pochodzi od angielskiego pojęcia recycling. Wpis...

Read More

Pomniki przyrody

Ochrona srodowiska: Pomniki przyrody Pomnikiem przyrody określa się specyficzne twory zarówno żywe, jakie i zaliczane do przyrody nieożywionej. Mają one właściwości naukowe, kulturowe, są cenne z przyrodniczego, ale i jednocześnie historycznego i krajobrazowego punktu widzenia read...

Read More

Elementy recyklingu

Ochrona srodowiska: Elementy recyklingu Jako recykling rozumie się specyficzny system obiegu materiałów, jakie nadają się do wielokrotnego przetwarzania. W skład tego charakteryzowanego systemu wchodzą takie elementy jak ustawodawstwo popierające tego typu działania read...

Read More

Ekoturysci

Ekoturystyka: Ekoturysci Kim są ekoturyści? Czy mają oni jakiś związek z ekologią? Otóż tak i to jak najbardziej. Są to ludzie, którzy mają na celu zwiedzanie i wyjazdy wypoczynkowe wiążące się ściśle z turystyką ekologiczną. Można tu mówić o pewnym charakterystycznym read...

Read More

Zielona polityka

Ekologia – kategorie: Zielona polityka Jedną z dziedzin wiedzy ściśle związaną z nauką ekologiczną okazuje się być zielona polityka. Tym mianem określa się ekologizm, a zatem ideologię polityczną, jaka stanowi zestaw rozmaitych wartości, idei, poglądów, opinii dotyczących read...

Read More

Ochrona przyrodnicza – formy

Ochrona srodowiska: Ochrona przyrodnicza – formy Ochrona przyrodnicza obejmuje dbałość o systemy ekologiczne, czyli ekosystemy. Pozwala na zachowanie biologicznej różnorodności. Troska w tej materii obejmuje między innymi zbiorowiska leśne, roślinne, drzewa oraz krzewy, bagna read...

Read More

Zalozenia ekoturystyczne

Ekoturystyka: Zalozenia ekoturystyczne Dziedzina modnej dziś i bardzo szeroko propagowanej wraz z biegiem czasu ekoturystyki opiera się n charakterystycznych założeniach owego ruchu turystycznego, gdyż takim mianem zwykło się określać tę dyscyplinę. Otóż warto wiedzieć, że read...

Read More