Ochrona srodowiska

Ekologia tropikalna

Ekologia – kategorie: Ekologia tropikalna Jak wskazuje na to już samo nazwanie, ekologia tropikalna opiera się przede wszystkim na wzajemnych interakcjach między światem zwierząt oraz roślin a także środowiskiem naturalnym ale egzotycznym, czyli podłożem strefy tropikalnej read...

Read More

Parki

Ochrona srodowiska: Parki Czym są parki narodowe? To specjalnie wydzielone tereny, jakie mają wiele cennych i wartościowych właściwości przyrodniczych. Są one niesamowicie ważne z punktu widzenia ekologicznego, a także są miejscem cichym, spokojnym, więc rewelacyjnie pełnią read...

Read More

Ekologia lesna

Ekologia – kategorie: Ekologia lesna Jedną z dziedzin ekologii w dzisiejszym rozumieniu okazuje się ekologia leśna. Jest to dyscyplina wiedzy, która opiera się na właściwościach układów ekologicznych typowych dla lasów. Ma to bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla read...

Read More

Autekologia

Dziedziny ekologiczne: Autekologia Autekologia stanowi jedną z charakterystycznych dziedzin ekologii. Opiera się na połączeniu wielu zagadnień typowo przyrodniczych. Jest to jedna z dyscyplin ekologii ogólnej, na równi z inna kategorią, jaką określa się mianem synekologii. Jeżeli read...

Read More

Definicja i przedmiot ekologii

Ekologia: Definicja i przedmiot ekologii Słowo ekologia wywodzi się z języka greckiego. Jest to sformułowanie łączące w sobie dwa wyrażenia a mianowicie dom oraz logia i nauka. Jest to specjalistyczna dyscyplina, która obejmuje naukę o strukturze oraz funkcjonowaniu przyrody. To read...

Read More

Pojecie i przedmiot ekoturystyki

Ekoturystyka: Pojecie i przedmiot ekoturystyki Czym jest ekoturystyka? Teoretycznie mogłoby się wydawać, że pojęcie to jest dość proste do wytłumaczenia, bowiem wiąże się z niczym innym jak kombinacją dziedzin ekologia oraz turystyka. I faktycznie tak właśnie jest. Niemniej read...

Read More

Polityka ekologiczna

Dziedziny ekologiczne: Polityka ekologiczna W zakresie dziedzin ekologicznych wyszczególnia się sferę polityki ekologicznej. Jest to inaczej ekopolityka, a zatem świadoma oraz celowa realizacja rozmaitych działań państwowych czy nawet międzynarodowych, grupujących kilka krajów read...

Read More