Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Ochrona srodowiska: Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody określa się specyficzne twory zarówno żywe, jakie i zaliczane do przyrody nieożywionej. Mają one właściwości naukowe, kulturowe, są cenne z przyrodniczego, ale i jednocześnie historycznego i krajobrazowego punktu widzenia.portugalia przewodnik Musimy wiedzieć, że twory te to mogą być wodospady, jeziora, stawy, rzeki, skałki, jary, głazy, krzewy i kwiaty.

Wpis zawdzięczamy