Zielona polityka

Zielona polityka

Ekologia – kategorie: Zielona polityka

Jedną z dziedzin wiedzy ściśle związaną z nauką ekologiczną okazuje się być zielona polityka. Tym mianem określa się ekologizm, a zatem ideologię polityczną, jaka stanowi zestaw rozmaitych wartości, idei, poglądów, opinii dotyczących otwartego społeczeństwa obywatelskiego, jakie ma być zrównoważonym rozwojem oraz sposobem na promowanie praw człowieka. Jest to polityczna struktura, jaka zrodziła się w początku lat siedemdziesiątych minionego stulecia. Miała ona naprawdę ścisły związek z antyjądrowymi oraz antywojennymi działaniami i ruchami. Ideologia ta nawołuje niekiedy do zasad światopoglądowych obejmujących zagadnienia socjalizmu, liberalizmu ale także konserwatyzmu.

Dziś natomiast funkcjonuje z kolei jako samodzielna dyscyplina wiedzy. Zielona polityka jest realizowana przez partie Zielonych, które opierają swe działania na kilku ściśle sprecyzowanych filarach. Jest to polityka obejmują w sobie wiele innych aspektów politycznych takich jak polityka gospodarcza, polityka społeczna oraz polityka ekologiczna.

Wpis zawdzięczamy