Instrumenty polityki ekologicznej

Dziedziny ekologiczne: Instrumenty polityki ekologicznej

Wydziela się kilka specjalistycznych instrumentów polityki ekologicznej. Do nich warto zaliczyć między innymi narzędzia regulacji bezpośredniej. Mają one charakter administracyjny oraz prawny. Jest to nic innego jak zbiór rozmaitych obowiązujących norm prawnych. Do tego wydziela się jeszcze inną, odrębną kategorię, jaką są instrumenty regulacji pośredniej.wólka kosowska hurtownia Obejmują one instrumenty ekologiczne, jakie są wykorzystywane w zakresie uzupełniania instrumentów wyżej wspomnianych, czyli narzędzi regulacji bezpośredniej. I w tym przypadku mowa o środkach pieniężnych wynikających z opłat i sankcji, karach i subwencjach a także funduszach typowo ekologicznych.

Wpis zawdzięczamy http://prohamo.pl/oferta/rozwiercanie-kominow/