Przedmiot badan

Ekologia: Przedmiot badan

Ekologia to jedna ze współczesnych, mocno zaawansowanych dyscyplin wiedzy naukowej, jaka opiera się na skrupulatnym badaniu związków, interakcji oraz zachowań między organizmami żywymi oraz ich środowiskami, w jakich występują na co dzień. Oczywiście pod uwagę brane są tu układy biologiczne a także sieci wielorakich powiązań między organizmami czy organizmami i naturą. Ponadto badane są same środowiska i podłoża. Musimy także wiedzieć, że ekologia, jaką dzisiaj jako wiedzę i naukę bardzo się ceni, generalnie jest nauką istniejąca już od dawien dawna.

Jeszcze w okresie starożytności ekologia była dyscypliną już samodzielnie istniejącą, którą zgłębiali badacze i specjaliści z dziedziny szeroko rozumianego przyrodnictwa. Jest to nauka, jaka się rozwinęła w dziewiętnastym stuleciu. To nauka mająca za centrum głównie człowieka oraz przyrodę a także jego zachowania kontekście ochrony przyrody. Jest to swego rodzaju dyscyplina filozoficzna, jaka przekłada się na sposób myślenia a nawet tryb życia ludzkości. Ma duży związek z przyrodą, chemią, fizyką, geografią i innymi tego typu biologicznymi naukami. Jest to pojęcie jakie stosowane jest w niesamowicie szerokim ujęciu, obejmujące biosferę i człowieka.

Jeszcze jedna kwestia to to, że można mówić w zakresie ekologii o wydzieleniu jej rozmaitych kategorii. Z terminem ekologii niewątpliwie wiąże się także pojęcie wprowadzone w 1866 roku przez niemieckiego biologa, Ernsta Haeckela. Jest to termin oecologia. Jest to badanie nad zwierzętami i ich gatunkami. Wiąże się ono z analizowaniem relacji między światem nieorganicznym i organicznym. Kolejna kwestia to interakcje między nimi zachodzące a także systemy organizmów zwierzęcych i roślinnych. Jest także mowa o czynnikach biotycznych oraz abiotycznych. Warto wiedzieć, że istnieje dość szerokie grono takich specjalistów z dziedziny nauk biologicznych, którzy zajmują się badaniem przedmiotu ekologii i w ich opinii relacje powinny obejmować też rzeczywistość biotyczną.

Ekologia wiąże się także z dziedzinami takimi jak biocenoza, ekosystem, biosfera, sukcesja ekologiczna, krajobraz.

Wpis zawdzięczamy