Hydrobiologia

Hydrobiologia

Dziedziny ekologiczne: Hydrobiologia

Kiedy mowa o specjalistycznych dziedzinach stanowiących charakterystyczne podkategorie ekologii, to zwłaszcza wyszczególnić należy hydrobiologię. Jest to biologia środowiska wodnego, jaka jest rozumiana jako ekologia wód. To specjalistyczna dziedzina wiedzy, jaka opiera się o badania i analizy życia organizmów w wodnym środowisku. Jest to dyscyplina naukowa, gdzie badania przebiegają makroskopowo. Oznacza to, że nie są stosowane w tym celu żadne przyrządy optyczne. Ponadto mowa także o zastosowaniu jedynie mikroskopu świetlnego.

W zakresie tejże dziedziny mówi się o zagadnieniach stanowiących połączenie między hydrobiologią a mikrobiologią. I tak wydziela się mikrobiologię środowiskową a także ekologię mikroorganizmów wchodzącą w skład z kolei mikrobiologii wód. Wszystkie one są podkategoriami hydrobiologii ogólnej. Nauka ta opiera się na uwzględnieniu biotycznych oraz abiotycznych warunków. Obejmuje także dziedziny zwane hydrobotaniką, algologią, hydrozoologią czy hydrochemią. Nie możemy także zapominać, że w granicach hydrobiologii wydziela się oceanobiologiem, czyli biologię morza, limnologię a także hydrobiologię rybacką, hydrobiologię techniczną, hydrobiologię sanitarną oraz trofologię wód.

Wpis zawdzięczamy